Det finns flera aspekter på intervjun som är viktiga att tänka på i förväg:

  • Var och när sker intervjun? Hur många intervjuar? Ingår någon typ av test?
  • Vilken klädsel passar?
  • Vad bör du tänka på ifråga om uppträdande och framtoning?
  • Vilka frågor kan tänkas komma? Vad bör du förbereda för svar?
  • Vad bör du ha med dig – CV och personligt brev, referenser, arbetsprover?
  • Uppföljning – bör man höra av sig och fråga hur processen går?

Bra råd, samt exempel på vanliga intervjufrågor, hittar du hos Arbetsförmedlingen.