• Ta reda på lönestatistik. Är du påläst blir det lättare att veta vad som är rimligt att begära. Många fackförbund hjälper sina medlemmar med lönestatistik, och även med träning inför lönesamtal. Du kan också titta på exempelvis Statistiska Centralbyrån, och på arbetsplatsens kollektivavtal. Ta reda på så mycket om tjänsten som möjligt, så att du vet vad lönen motsvarar i arbete. Om arbetsplatsen har en facklig kontaktperson kan du fråga denne om rimlig lön.
  • Slipa argumenten. Dina argument ska vara sakliga och baserade på din kompetens, jobbets svårighets- och ansvarsgrad samt hur väl du uppfyller kravprofilen.
  • Ge inte löneanspråk i ansökan. Ibland efterfrågas löneanspråk redan i ansökan. Då kan du skriva att du först skulle vilja höra mer om tjänstens innehåll och villkor. Ju senare ni pratar lön, desto bättre. Försök vänta tills du fått tjänsten. Då vet du mer och kan förbereda argument. Du har också ett bättre förhandlingsläge, eftersom arbetsgivaren visat att denne är intresserad av dig och vill ge dig jobbet.
  • Ditt anbud. Lägg dig lite högre än vad du skulle acceptera, utifall att arbetsgivaren skulle pruta. Bestäm också en nedre gräns.
  • Förmåner. Förutom lönen finns mycket annat som eventuellt kan behöva förhandlas om – särskilt om det inte finns kollektivavtal – och som möjligen kan kompensera för lägre lön: övertidsersättning, extra semesterdagar, flexibel arbetstid, försäkringar, friskvårds- och sjukvårdsbidrag, tjänstepension, kompetensutveckling.