Magnus Karlsson, avdelningschef, berättar om arbete och karriär på Finansinspektionen.

  • Hur är vardagen som anställd? Intressanta projekt. 
  • Hur rekryterar FI? Vad bör du ha för profil?
  • Hur är det att arbeta statligt inom finans?

ANMÄL DIG HÄR

 

Datum: 23 oktober
Tid: 16:00-17.00
Plats: rum 241, hus 3, Kräftriket

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.