Amanuensen kan hjälpa dig om det är något du inte förstår i kurserna du läser hos oss. Amanuensrummet ligger i hus 15 (rum 15:202). Där försöker alla amanuenser hjälpa till och svara på allmänna studiefrågor samt ta emot ombedömningar (samtliga kurser inom företagsekonomi).

Företagsekonomiska institutionen har amanuenser för de fyra olika inriktningarna:

Finansiering

Mottagningstid: Fredagar 13:00-15:00 (se Aktuellt för eventuella ändringar)
E-post: financeta@sbs.su.se

Sara Tegstam
Email: sara.tegstam@sbs.su.se


Felicia Berglund
Email: felicia.berglund@sbs.su.se

Marknadsföring

Mottagningstid: Måndagar kl 13:00-15:00 (se Aktuellt för eventuella ändringar)

Wady Anton
E-mail: wady.anton@sbs.su.se

Management/Organisation

Mottagningstid: Onsdagar 08:30-10:00 (se Aktuellt för eventuella ändringar)

Emilia Ishak
Email: emilia.ishak@sbs.su.se

Redovisning

Mottagningstid: Torsdagar 13:00-15:00 (se Aktuellt för eventuella ändringar)

Isabella Nordlund
Email:  isabella.nordlund@sbs.su.se

Allmän info rörande eventuella ombedömningar

Du kan hämta ut din tentamen hos din kurskoordinator eller diskutera eventuell ombedömning med amanuens snarast möjligt, cirka en vecka efter det att betyget anslagits. Amanuenserna tar emot ombedömningar för FEK I och II samt för övriga kurser.