På Företagsekonomiska institutionen har vi fyra kurskoordinatorer, en för varje sektion. Kurskoordinatorerna koordinerar kurserna inom respektivet sektion. Det arbetet innefattar bland annat schemaläggning, administration av seminariegrupper, uppdatering av information på kurshemsidor och studentkontakter.

Sektionen för finansiering

Kurskoordinator: Doris Rehnström
Telefon: +46 8 163028
Epost: dor@sbs.su.se
Rum: 7:143
Mottagningstid: Mån-Ons 14-15

Sektionen för marknadsföring

Kurskoordinator: Helena Flinck
Telefon: +46 8 674 7433
Epost: hf@sbs.su.se
Rum: 7:206
Mottagningstid: Mån-Ons 14-15

Sektionen för management

Kurskoordinator: Lotta Sondell
Telefon: +46 8-16 17 63
Epost: lotta.sondell@sbs.su.se
Rum: 15:314
Mottagningstid: Mån-Ons 14-15. Ring 08-161763 så öppnar jag för dig.

Sektionen för redovisning

Kurskoordinator: Toivo Lepp
Telefon: +46 8 16 29 29
Epost: tle@sbs.su.se
Rum: 24:38
Mottagningstid: mån-ons 14-15

Toivo är även lokalbokningsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen. Förfrågningar kring hyra av lokaler och övriga utrymmen kan ställas till honom.