På Stockholms universitet finns samordnare för pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Ta gärna kontakt tidigt, helst direkt du kommit in på en kurs eller ett program så att du kan få hjälp med att komma fram till vilket stöd som passar dig.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du kan behöva någon form av stöd i studiesituationen, ska du först ta kontakt med en samordnare på universitetet. Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, nedsatt hörsel eller dyslexi. Stödet utformas alltid individuellt utifrån dina behov. Exempel på stöd är programvaror, anteckningshjälp eller anpassade examinationer. Samordnare på Stockholms universitet

Intyg

Behovet skall vara styrkt med intyg från samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Läs mer om intyget.

Kopia på intyget skall lämnas eller mailas till Studievägledare

Tenta för studenter med intyg om behov av särskilt stöd

Har du behov av särskilt stöd vid tenta? Anmäl dig via anmälningsblanketten senast 7 dagar innan tentan.

Anmälningsblankett för behov av särskilt tentamensstöd

Studenter som av särskilda skäl inte kan tentera på vanligt sätt kan få tentera i enskild lokal, vid behov få längre tentatid och kan även få övriga former av stöd, såsom t. ex en tentavakt som läser upp tentafrågorna.

Inför tenta

Senast 7 dagar före tentamen ska du via webbenkäten anmäla dig till särskilt tentastöd.

Mer information om att studera med funktionsnedsättning (488 Kb)