Stockholm Business School har utbildning på campus för en liten grupp av studenter under hela höstterminen 2020 och kommer att ha undervisning på campus i slutet av höstterminen för studenter med speciella behov.

Höstterminen 2020 startar 31/8 och slutar 17 januari 2021. Undervisning och examination kan komma att schemaläggas utanför terminstid.

De kursansvariga lärarna kommer att informera om vad som gäller för den kurs du läser. Information kommer att läggas ut på kurshemsidan i Athena. Många lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Zoom är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet.

Kom igång med Zoom

Anställda på institutionen arbetar till största delen hemifrån och kommunikation med studievägledare och lärare ske via mejl eller telefon.

 

Så här kan du studera hemifrån

Råd till dig som pluggar på distans

Så klarar du studentlivet i karantän


Stockholms universitets information ang coronaviruset


Studerande får behålla sitt studiestöd vid inställd undervisning.

Information från CSN angående Coronaviruset
Du får behålla ditt studiestöd från CSN när universitetet ställer om till distansundervisning. Läs mer på CSNs webb.