Om du inte får svar på dina frågor här nedan är du varmt välkommen att kontakta någon av våra studievägledare.

Frågor om ansökan

Jag uppfyller inte behörighetskravet innan sista ansökningsdag, kan jag komplettera senare?
Jag vill läsa en av era 7,5-poängskurser hur går jag tillväga?
Jag läser vid en annan högskola och skulle vilja byta till Kandidatprogrammet vid SU. Är det möjligt?

Frågor från dig som läser hos oss

Var hittar jag schema, uppgift om vem som är kursansvarig och terminstider?
Var hittar jag amanuensernas mottagningstider? Vad är en amanuens?
Jag har inte klarat en kurs, hur gör jag för att läsa klart?
Varför kan jag inte anmäla mig till omtenta i Fastreg?
Vart vänder jag mig om betyget inte är rapporterat till Ladok/Fastreg?
Jag behöver uppehåll på programmet för att läsa in resttentor. Vad gäller?

 a) Förlorar jag min plats på programmet ifall jag har uppehåll?
 b) Hur länge kan jag dröja innan jag återkommer?

Var kan jag köpa och sälja begagnad kurslitteratur?

Frågor från dig som tidigare har läst hos oss

Jag började läsa program eller fristående kurs för flera år sedan och vill veta ifall det går att läsa klart?

Frågor om uppsats

Ska man skriva uppsatsen tillsammans eller ensam?

Frågor om examen

Hur går jag tillväga när jag vill ta ut min examen?
Vad krävs för att kalla sig civilekonom?
Vilka kurser ska man läsa för att få examen?
Kan jag ta ut examen vid SU fast jag påbörjat min utbildning vid annat universitet?
Hur gör jag för att tillgodoräkna kurser jag läst tidigare vid andra universitet/högskolor?
Kan jag ta ut examen fast jag har rester, jag har ändå tillräckligt med poäng totalt?
Vad krävs för att bli auktoriserad revisor? 

 

Svaren

Jag uppfyller inte behörighetskravet innan sista ansökningsdag, kan jag komplettera senare?
Ja, söker du till program på grundnivå eller Företagsekonomi I eller Reklam och Pr I kan du komplettera ca 1/12 inför VT och ca 15/6 inför HT. 
Ansökan till Mastersprogram och övriga fristående kurser i företagsekonomi/Reklam och Pr: 
Läser du behörighetsgivande utbildning kan du bli villkorligt antagen, vilket betyder att du ska uppfylla behörigheten innan terminsstarten. Du kan inte räkna med tentor i januari/augusti, de hinner inte rättas i tid.

Jag vill läsa en av era 7,5-poängskurser hur går jag tillväga?
Det går inte att söka till en 7,5-poängskurs hos oss utan du kan söka till någon av våra Fristående kurspaket om 30 hp. När du är antagen på någon av dessa kan du välja att registrera dig på mindre än 30 hp av kurserna som ingår i kurspaketet. Du får endast läsa så många poäng som du är antagen till (inte mer). Våra Fristående kurspaket

Jag läser vid en annan högskola och skulle vilja byta till Kandidatprogram i företagsekonomi vid SU. Är det möjligt?
Det går endast att bli antagen genom att söka till program hos oss från början. Först när du är antagen gör vi en bedömning om vilka kurser du har läst som motsvarar kurser i företagsekonomi inom programmet och du placeras på rätt nivå/termin i mån av plats. Det finns oftast inte plats på termin 2 i Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp, blir du antagen till programmet får du vänta en termin innan du kan påbörja termin 2.

Det går också att läsa till samma examen via fristående kurser. Läs mer om kandidatexamen.

Var/när hittar jag schema, uppgift om vem som är kursansvarig och terminstider?
Vid respektive kurshemsida hittar du schema och kursansvarig: Här hittar du alla kurser i bokstavsordning i vårt kursutbud. Scheman för nästa termin brukar uppdateras dagen innan midsommarafton inför höstterminerna och ca 23/12 inför vårterminerna (välj termin i högerspalten på kurssidan)
Här hittar du terminstider.

Var hittar jag amanuensernas mottagningstider? Vad är en amanuens?
Amanuensen är en forskarstuderande som kan hjälpa dig om det är något du inte förstår i den kurs du läser. Här hittar du amanuensernas mottagningstider.

Jag har inte klarat en kurs, hur gör jag för att läsa klart?
Kontakta kurskoordinator den terminen du vill läsa klart kursen för att bli omregistrerad på en kurs du tidigare varit registrerad på men ännu inte klarat, ange personnummer. Som omregistrerad kan du anmäla dig till tentamen i Fastreg (senast 5 arbetsdagar innan tentamen) och du kan gå på föreläsningar. Vid kursstarten får du kontakta kurskoordinator för att se om du kan få plats i ev. seminariegrupp. Kontakta även kurskoordinator om du är osäker på om kursinnehållet är detsamma som när du först registrerade dig på kursen och övriga frågor om kursen.

Varför kan jag inte anmäla mig till omtenta i Fastreg?
Du måste omregistrera dig på kursen den termin du vill göra tentan, det gör du i Fastreg eller genom din kurskoordinator. Det kan även bero på att du anmält dig till en tentamen fem gånger, kontakta då studievägledare.

Vart vänder jag mig om betyget inte är rapporterat till Ladok/Fastreg?
Kontakta kurskoordinatorerna.

Jag behöver uppehåll på Kandidatprogram i företagsekonomi. Vad gäller?
Se: Studieuppehåll/avbrott

Var kan jag köpa och sälja begagnad kurslitteratur?
Stockholms universitets studentkårs andrahandsbokhandel Campusbutiken ligger i Allhuset (Frescati). Där kan du både köpa begagnad kurslitteratur och lämna in dina gamla kursböcker till försäljning. Mer information finns på Campusbutiken.

Jag började läsa program eller fristående kurs för flera år sedan och vill veta om det går att läsa klart?
Kontakta studievägledare.

Ska man skriva uppsatsen tillsammans eller ensam?
Kandidatuppsatsen ska skrivas av 2 studenter tillsammans. Här kan du läsa annonser och annonsera efter någon att skriva med>

Hur går jag tillväga när jag vill ta ut min examen?
Det gör du på universitetskontot: https: Mina studier 

Vad krävs för att kalla sig civilekonom?
Titeln civilekonom är inte skyddad enligt lag så alla som har en examen med ekonomi som huvudämne från universitet eller högskola kan kalla sig civilekonom. Civilekonomexamen är däremot skyddad så endast de som har examen från ett civilekonomprogram kan säga att de har civilekonomexamen. Vi erbjuder inte civilekonomprogram på Stockholms universitet, istället har vi fristående kurser och program som leder till kandidatexamen och program som leder till masterexamen.

Vilka kurser ska man läsa för att få examen?
Läs mer om Examen.

Kan jag ta ut examen vid SU fast jag påbörjat min utbildning vid annat universitet?
Ja, du får examen vid det universitet eller högskola där du tar sista kursen som ska vara med i examen.  Du kan endast ta med avslutade kurser i examen. Du måste även uppfylla examenskraven: se Examen . Ansökan om examen görs på universitetskontot: Mina studier

Hur gör jag för att tillgodoräkna kurser jag läst tidigare vid andra universitet/högskolor?
När du har läst klart alla kurser som du ska ta med i examen ansöker du om examen på universitetskontot, där kan du även bocka för avslutade kurser från andra universitet/högskolor du har läst i Sverige för att få med dem i examen. Kurser i huvudområdet måste tillgodoräknas för dig som inte läst kurser inom huvudområdet företagsekonomi eller reklam och pr, innan höstterminen 2016, på Stockholms universitet. Regeln är att man får examen från det universitet eller högskola där man tar sista kursen som ska vara med i examen, sista betygsdatum (gäller även omtenta).

Kan jag ta ut examen fast jag har rester, jag har ändå tillräckligt med poäng totalt?
Nej, har du t ex läst 15 hp inom en 30-poängskurs är den inte avslutad, hör med institutionen där du läst kursen om hur du ska göra för att få den avslutad. 

Vad krävs för att bli auktoriserad revisor
För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt åtta år samt därefter avlagt ett prov.
Den teoretiska utbildningen ska ske på svenskt universitet eller högskola och innebära att du som minst har en kandidatexamen i ämnet företagsekonomi eller motsvarande.
Kandidatprogram i företagsekonomi inriktning Revision hos oss uppfyller kraven på teori. Det går också att uppfylla kraven genom att läsa fristående kurser. Studierna ska fördelas på följande sätt:

I ämnet företagsekonomi ska du läst 90 hp där det ska ingå redovisning (inklusive koncernredovisning), revision, finansiering, ekonomistyrning och organisationslära. Skriver du din kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi räknas den till de 90 hp du ska ha uppnått.
Stockholms universitet erbjuder dessa kurser för att uppfylla kraven i ämnet företagsekonomi:
Företagsekonomi I, kurspaket 30 hp, Företagsekonomi II, kurspaket 30 hp, Företagsekonomi III, Revision, kurspaket 30 hp fram till och med HT-19 sedan ändras Företagsekonomi III.

Beskattningsrätt 15 hp. Ämnet beskattningsrätt ska innehålla inkomstbeskattning av företag. I ämnet ska också behandlas andra skatter och avgifter med anknytning till företag, främst mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.
Stockholms universitet erbjuder denna kurs: Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I, 15 hp.

Handelsrätt 30 hp. Till handelsrätt räknas vanligtvis kurser som Juridisk översiktskurs, Juridisk introduktionskurs eller Handelsrättslig översiktskurs eller liknande. Utöver detta ska du vanligtvis ha läst en kurs som innehåller associationsrätt samt lagstiftning om konkurs och obestånd samt förmögenhetsbrott. Den sistnämnda kursen ska ha som förkunskapskrav att du tidigare studerat juridik.
Stockholms universitet erbjuder dessa kurser: Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs 15 hp. Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik 15 hp.

Övriga obligatoriska ämnen. Föreskrifterna säger att du även ska studera informationsteknik och datorsystem, nationalekonomi, matematik samt statistik. Dessa ämnen kan studeras var för sig eller integrerade i andra ämnen. Exempelvis brukar redovisningsnämnden säga att ämnet matematik är integrerat i ämnet nationalekonomi då det anses tillräckligt matematiskt. Ämnet informationsteknik och datorsystem kan anses vara integrerat i statistik om det är så att det ingått någon datorövning där. Det ska alltid framgå av kursplan eller annan kursdokumentation att en datorövning ingått i kursen.

Läs mer: www.revisorsnamnden.se